Om AB Enköpings Hyresbostäder

Print This Page

Skriv ut denna sida »

 


 

SERVICE
 • Vi strävar alltid efter en hög standard på kvalitet, trygghet, etik och hållbarhet
 • Vi och våra entreprenörer återkopplar alltid till dig som kund när du efterfrågat vår hjälp
 • Vi löser problem gemensamt för kundens bästa
 • Vi levererar alltid en trevlig och personlig service
   
   
   
RESPEKT
 • Vi behandlar alla respektfullt och professionellt
 • Vi samarbetar, uppskattar andras kompetens och står bakom fattade beslut
 • Vi arbetar för att alla ska känna stolthet och glädje
 • Vi ger alla ett uppriktigt och professionellt svar
 • Vi och våra entreprenörer behandlar ditt boende som ett hem, inte en arbetsplatse
   
   
   
   ANSVAR
 • Vi hjälper varandra, gör det vi säger och säger det vi menar
 • Vi investerar varje krona på ett klokt sätt
 • Vi tar egna initiativ och frågar alltid efter den information vi behöver
 • Vi ansvarar själva för att vi har och förmedlar rätt information
 • Vi erbjuder möjligheter till utveckling, utbildning och friskvård. Varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritide
   
   
   
 NYTÄNKANDE
 • Vi fastnar inte i gamla mönster
 • Vi tycker inte att allt var bättre förr
 • Vi vågar pröva nya vägar och lösningar
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra osse

 


 

AB Enköpings Hyresbostäder är kommunens största fastighetsägare med drygt 2 700 bostäder och ca 50 lokaler. Vi har lägenheter och radhus som ligger både centralt och i ytterområden.