Om EHB

AB Enköpings Hyresbostäder, även kallat EHB, är kommunens största fastighetsägare med drygt 2 700 bostäder och ca 40 000 kvm lokalyta. Vi har lägenheter och radhus som ligger både centralt och i ytterområden.

Vår vision är att erbjuda Sveriges mest innovativa, trevliga och trygga boende! Vi strävar efter att uppnå vår vision genom våra härliga medarbetare som varje dag agerar efter ledorden service, respekt, ansvar och nytänkande! Nomineringen under 2019 till Största lyft i Serviceindex visar att vi är på rätt väg.

Service

 • Vi strävar alltid efter en hög standard på kvalitet, trygghet, etik och hållbarhet
 • Vi och våra entreprenörer återkopplar alltid till dig som kund när du efterfrågat vår hjälp
 • Vi löser problem gemensamt för kundens bästa
 • Vi levererar alltid en trevlig och personlig service

Respekt

 • Vi behandlar alla respektfullt och professionellt
 • Vi samarbetar, uppskattar andras kompetens och står bakom fattade beslut
 • Vi arbetar för att alla ska känna stolthet och glädje
 • Vi ger alla ett uppriktigt och professionellt svar
 • Vi och våra entreprenörer behandlar ditt boende som ett hem, inte en arbetsplats

Ansvar

 • Vi hjälper varandra, gör det vi säger och säger det vi menar
 • Vi investerar varje krona på ett klokt sätt
 • Vi tar egna initiativ och frågar alltid efter den information vi behöver
 • Vi ansvarar själva för att vi har och förmedlar rätt information
 • Vi erbjuder möjligheter till utveckling, utbildning och friskvård
 • Varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid

Nytänkande

 • Vi fastnar inte i gamla mönster
 • Vi tycker inte att allt var bättre förr
 • Vi vågar pröva nya vägar och lösningar
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra oss